Uzgajališta

Sve su lokacije naših uzgajališta odabrane zbog iznimne čistoće i kvalitete mora što je osnovni preduvjet za kvalitetan uzgoj ribe. Od sedam uzgajališta, dva su smještena u Istri (sjeverni Jadran), a preostalih pet u Zadarskom akvatoriju (srednji Jadran).

 

Uzgajalište Lamjana

Ovo je uzgajalište smješteno u blizini uvale Lamjana na otoku Ugljanu. Riba se uzgaja na nekoliko mikrolokacija u plutajućim kavezima, na otvorenom moru. Ne postoji mogući onečišćivač u bližoj i daljoj okolici, a more je visoke kvalitete i čistoće.
 
 

Uzgajalište Košara

Naše najveće uzgajalište smješteno je na otočiću Košara, jugozapadno od otoka Pašmana. U samoj blizini uzgajališta se nalazi svjetski poznat Nacionalni park „Kornati”.
 
 

Uzgajalište Dugi otok

Uz jedan od najljepših otoka Mediterana u uvali Velo Žalo smješteno je uzgajalište Dugi otok. Kao i uzgajalište Košara, u neposrednoj je blizini Nacionalnog parka „Kornati”.

 
 

Uzgajalište Kudica

Uzgajalište Kudica smješteno je uz otočić Kudica, jedan od deset otočića koji okružuje otok Iž.
 

 

Uzgajalište Žman

Ovo uzgajalište je smješteno na nenaseljenom dijelu Dugog otoka između mjesta Luka i Žman u Iškom kanalu.
 
 

Uzgajalište Budava

Uzgajalište Budava smješteno je na istarskom poluotoku, u jednoj od najljepših uvala toga kraja, uvali Budava. Zanimljivo je da je dugo godina bila pod zaštitom vojske zbog čega je priroda u uvali i oko uvale u potpunosti netaknuta.
 
 

Uzgajalište Limski zaljev

Ovo je uzgajalište smješteno u Limskom zaljevu, u samom srcu zaštićenog rezervata mora.