Vrhunska kvaliteta proizvoda naš je imperativ. To potvrđuju brojni certifikati, ali i svakodnevne provjere kroz sustav strogih kontrola procesa i proizvoda.

Svježe i kvalitetno

Usmjereni smo na vrhunsku kvalitetu jer potrošačima naših proizvoda želimo pružiti uvijek ono najbolje. Poslovanje temeljimo na povjerenju i uzajamnom poštovanju sa zaposlenicima, našim potrošačima, kupcima i drugim zainteresiranim stranama.
 
Primjenjujemo dobru proizvođačku i higijensku praksu. Kontinuirano planiramo, provodimo, provjeravamo i ocjenjujemo učinkovitost poduzetih aktivnosti te unapređujemo učinkovitost sustava po načelima održivog razvoja. Politiku kvalitete u cjelosti pročitajte na poveznici u nastavku.
 
Politika kvalitete
 

Sljedivost

 

Podaci o proizvodu prenose se kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije (od mrijesta i kaveza za uzgoj do prodajnog mjesta). Sljedivost je uspostavljena na sljedeći način:

 1. Sljedivost prema dobavljačima (sljedivost prema dobavljačima sirovina, pomoćnog materijala, ambalaže i dodataka hrani);
 2. Interna sljedivost (sljedivost sirovina, poluproizvoda, ambalaže i pomoćnih materijala unutar SPH (Subjekt u poslovanju s hranom));
 3. Sljedivost prema korisniku/kupcu (sljedivost hrane do kupca/korisnika).
Implementirani sustav sljedivosti putem LOT brojeva na finalnim proizvodima omogućava nam da uđemo u trag cijelokupnom procesu uzgoja od mrijesta, lokacije uzgojnog kaveza, hrane koju je konzumirala riba, temperaturnog režima od izlova do isporuke itd.
 

Kontrola procesa

 • Čitav tehnološki proces od mrijesta ribe do gotovog proizvoda odvija se pod strogo kontroliranim uvjetima
 • Higijena procesa sortiranja i prerade kao i same ambalaže prati se redovnim mikrobiološkim kontrolama
 • Riba na samom izlovu ulazi u temperaturni režim 0-2ºC u kome ostaje do krajnjeg potrošača
 • Kontroliraju se uvjeti rada zaposlenika, njihova sigurnost i zadovoljstvo

Kontrola proizvoda

 • Mikrobiološkom kontrolom održava se kontinuirani nadzor nad higijenom proizvoda kroz cijelu godinu
 • Redovnim kemijskim analizama proizvoda kontinuirano se prate nutritivne vrijednosti ribe, čije razlike mogu biti sezonalnog karaktera, posljedica različitih vrsta hrane i hranidbe u različitim dobima godine

 

Kontrola okoliša

 • Prema studijama utjecaja na okoliš ovlaštene institucije redovno prate parametre stupca morske vode, sedimenta morskog dna i stanja pridnenih bioloških zajednica
 • Na uzgajalištima školjkaša dodatno se prati fitoplanktonski sastav na referentnim postajama zbog mogućeg pojavljivanja biotoksina
 • Dosadašnji rezultati sustava praćenja stanja okoliša ukazuju da se uzgojni procesi odvijaju prema planu i da su propisane vrijednosti u okvirima održivog razvoja
 • Koristeći najmodernije tehnologije uzgoja, minimaliziran je negativni utjecaj na okoliš
 • U smislu prevencije onečišćenja koriste se moderne tehnologije pročišćavanja otpadnih voda
 • Razvijanjem ekološke svijesti kod kupaca, dobavljača i što je najvažnije kod nas samih, implementiramo politiku održivog razvitka i okolišne odgovornosti

 

Kontrola ulaznih sirovina

 • Hrana je jedan od ključnih faktora koji utječe na kvalitetu ribe, stoga je kvaliteta i kvantiteta hrane pod kontinuiranim nadzorom
 • Redovnim kemijskim i nutritivnim analizama prati se sastav hrane
 • Paralelnom pokusnom hranidbom dolazi se do izbora najkvalitetnije hrane za ribu te se bira optimalan način hranjenja

 

Detaljan popis kontrola pogledajte OVDJE