povratak

Nova uzgajališta u Zadarskom akvatoriju

S trenutnom proizvodnjom od oko 7.000 tona, Cromaris spada među deset najvećih proizvođača orada i brancina u Europi. Cilj je dostizanje proizvodnje od 10.000 tona visokokvalitetne bijele ribe, zbog čega se broj lokacija za uzgoj ribe povećava s pet na sedam. Uz dosadašnja tri uzgajališta u zadarskom akvatoriju, Lamjani, Košari i Velom Žalu, počela je proizvodnja na dva nova uzgajališta u Iškom kanalu - Kudica i Žman. Uzgajalište Kudica smješteno je uz jedan od deset otočića koji okružuju otok Iž dok se uzgajalište Žman nalazi uz nenaseljeni dio Dugog otoka, između mjesta Luka i Žman.
 
Cromaris uzgajališta spadaju među najmodernija na Mediteranu vodeći pritom posebnu brigu o očuvanju okoliša. Obje nove lokacije su opremljene vrhunskim sustavom automatskog hranjenja, robotima za čišćenje mreža i modernom flotom za izlov ribe. Sve to omogućuje svakodnevne izlove i brzu otpremu ribe od uzgajališta do centra za sortiranje odakle se riba svakodnevno otprema diljem Europe i na tržište stiže „extra svježa“, unutar 12-48 sati od izlova.