Mrjestilište

Davne 1981. godine u gradu Ninu, nedaleko od Zadra, otvoreno je jedno od prvih mrjestilišta ribe na Mediteranu. 2013. godine započela je kompletna rekonstrukcija objekta te je na mjestu starog mrjestilišta u rujnu 2015. otvoren jedan od najsuvremenijih pogona za mrijest brancina i orade u Europi. Novo mrjestilište omogućava povećanje godišnjeg kapaciteta proizvodnje s 15 mil. na 40 mil. komada mlađi, a tehnologija proizvodnje u novom visoko automatiziranom pogonu omogućava kraći uzgojni ciklus uz povećanje kvalitete mlađi. Mrjestilište je organizirano na način da su sve jedinice za uzgoj odvojene, sa zasebnim filtracijskim sustavima, što omogućuje kreiranje optimalnih uvjeta za planiranu veličinu i vrstu ribe.
 
Proces proizvodnje u mrjestilištu obuhvaća kondicioniranje  matičnog jata, uzgoj ličinki i mlađi te uzgoj planktona i račića. Sve započinje u matičnjaku gdje se tehnologija temelji na pomnom odabiru matičnog jata koje osigurava potrebnu količinu ikre. Ikra dobivena mrijestom se zatim nasađuje u inkubatore gdje se iz ikre  izvaljuju ličinke. Uzgoj zoooplanktona i fitoplanktona, kao prve hrane ličinki, najosjetljiviji je dio tehnološkog procesa za vrijeme ličinačke faze. Kad mlađ dosegne težinu od 5-7 grama za što je potrebno otprilike 5-6 mjeseci, spremna je za transport u kaveze u moru u kojima se nastavlja njen uzgojni ciklus.
Uz fokus na redovnu proizvodnju mlađi, u novom mrjestilištu izgrađena je i eksperimentalna stanica koja će omogućiti istraživanja novih uzgojnih vrsta. Investicijski ciklus zaokružit će se modernizacijom pogona za predrast ribe u Maloj Lamjani u kojem će se dohranjivati riblja mlađ koja će stizati iz mrjestilišta u Ninu.