Kako se uzgaja organska riba?

U prekrasnom krajoliku posebnog rezervata u moru Limski zaljev, uzgajamo eko brancina i oradu prema strogim ekološkim standardima za što smo dobili europski certifikat ekoloških proizvođača, Bio Siegel, AB i Naturland certifikat. Uzgoj eko ribe temelji se na sljedećim postavkama:
  • korištenju održivih sirovina za proizvodnju riblje hrane – koriste se vrijedni sastojci iz riboprerađivačke industrije, ribe ulovljene po standardima održivog ribolova te ekološki certificirane biljne komponente (bez upotrebe pesticida), bez GMO-a te sintetičkih pripravaka
  • ribe se uzgajaju u kavezima u niskoj uzgojnoj gustoći čime se smanjuje stres kod organizama, osigurava najbolja dobrobit i stvara prirodna otpornost na bolesti