Naši certifikati

Kvalitetu i ozbiljnost svog poslovanja potvrđujemo certifikatima koje izdaju ovlaštene institucije. 
 
Certifikacija poslovnih procesa:
 • BRC (British Retail Consortium) certifikat - jamči kvalitetu i sigurnost prehrambenih proizvoda te upućuje na HACCP sustav upravljanja kvalitetom, uvjete proizvodnje, kontrolu proizvoda i procesa, higijenske zahtjeve za djelatnike.
 • IFS Food (International Featured Standard) - osigurava visoku razinu transparentnosti cjelokupnog lanca isporuke robe tj. prometa hrane.
 • ASC (Aquaculture Stewardship Council) standard čiji su osnovni zahtjevi socijalna odgovornost kako prema svojim zaposlenicima tako i prema lokalnoj zajednici te zaštita okoliša s naglaskom na očuvanje prirodnih staništa i bioraznolikosti.
 • Global G.A.P. – norma za akvakulturu koja određuje kriterije za pravnu usklađenost, za sigurnost hrane, za zaštitu i zdravlje na radu, za dobrobit životinja te za brigu o okolišu i ekologiji.
 • Friend of the Sea – certifikat za održivu proizvodnju plodova mora ribarstva i akvakulture
 • ISO certifikat 9001:2008 (Sustav upravljanja kvalitetom) - najraširenija međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje sustava upravljanja kvalitetom
 • ISO certifikat 14001:2004 (Sustavi upravljanja okolišem) - postavlja zahtjeve za planiranje, uspostavu, primjenu i nadzor sustava upravljanja okolišem.
 • ISO certifikat 22000:2005 (Sustavi upravljanja sigurnošću hrane) - postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje cjelovitog i učinkovitog sustava upravljanja sigurnošću hrane.
 • HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) - predstavlja integrirani sustav kontrole sigurnosti hrane u svim fazama procesa njene proizvodnje i distribucije. Zasniva se na preventivnom pristupu, što doprinosi smanjenju rizika po zravlje stanovništva
Certifikacija proizvoda:
 • Kosher certifikat - označava hranu koja je pripravljena po židovskim prehrambenim zakonima. Svi naši proizvodi su obuhvaćeni ovim certifikatom.
 • znak Izvorno hrvatsko (Croatian creation) - znak kvalitetnog hrvatskog proizvoda, dodijeljen od strane Hrvatske gospodarske komore (HGK). Više informacija na: http://znakovi.hgk.hr/
 • znak Živjeti zdravo - Hrvatski zavod za javno zdravstvo onim proizvodima koji zadovoljavaju kriterije propisane od strane Zavoda dodjeljuje jamstveni žig „Živjeti zdravo“, a kojim se želi dodatno informirati potrošače i pružiti im mogućnost olakšanog izbora hrane čiji je sastav preporučljiv za pravilnu prehranu.
 • Tehnička specifikacija STP80 - certifikat kojim neovisno certifikacijsko tijelo DNV GL Italia potvrđuje da su orada i brancin koji dolaze iz uzgoja sa svih Cromarisovih uzgajališta uzgajani bez upotrebe antibiotika.
 

Uzgajalište Limski zaljev certificirano je certifikatima za ekološku proizvodnju:

 • Hrvatski EKO proizvod - označava da je naša riba uzgojena po strogim pravilima koje pripisuje ovaj certifikat baziran na Zakonu o ekološkoj proizvodnji.
 • EU Organic - krovni EU certifikat za ekološku proizvodnju.
 • AB - francuska verzija EU Organic certifikata.
 • Bio Siegel - njemačka verzija EU Organic certifikata.
 • Naturland  - njemački nacionalni certifikat za hranu organskog porijekla